Design Sprints.

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en grondlegger van veel disruptieve nieuwe businessmodellen. Veel technologische innovaties lijken ook steeds sneller van de grond te komen. Het sneller neer kunnen zetten van innovaties vergt ook een versnelling in het ontwerpproces. Het werken in Design sprints is hiervoor de ideale uitkomst. Het proces wat normaal maanden kan duren, wordt met design sprints uitgevoerd in één week. Heb je een idee voor een innovatief digitaal product en wil je in een korte tijd testen of het aanslaat bij je doelgroep? Het werken in design sprints kan hierbij uitkomst bieden.

Wat is een design sprint?

Met Design sprints testen we het toekomstig gebruik van innovaties of ideeën in de praktijk. In een week tijd valideren we de belangrijkste aanname(s) van je businesscase op basis van écht gebruik en creëren we tastbare informatie voor het sturen we de product roadmap. Een sprint kan daarom ook een mooie springplank vormen voor een vervolgtraject. Het direct leren over wat er wel of niet werkt bij het testen van een oplossing creëert de startblokken voor het neerzetten van een waardevol product.

Wat maakt een design sprint uniek?

Het verschil tussen het traditionele designproces en een design sprint is de behoeftes en het gebruik van eindgebruikers snel in kaart worden gebracht. Dit doen we aan de hand van experimenteel design. Hierbij verkennen we samen met stakeholders en de doelgroep verschillende ontwerp richtingen en testen we prototype-oplossingen in de praktijk. Met deze aanpak kunnen we snel leren door te doen. Dit biedt waardevolle informatie voor het in kaart brengen van een succesvolle businesscase waarin jouw innovatie wordt omarmd door de uiteindelijke gebruiker.

Wanneer moet je een design sprint uitvoeren?

Voordat we beginnen aan een design sprint is het belangrijk om te weten of een design sprint wel geschikt is voor het geformuleerde probleem. Design sprints worden voornamelijk gebruikt voor het ontwikkelen van een nieuw product of als er een bestaand product verbeterd moet worden.

Bij de start van een design sprint, is het belangrijk dat het probleem met de bijbehorende aannames worden gedefinieerd. Waarom is voor deze richting gekozen? Welke ideeën liggen daaraan ten grondslag? Hierin verborgen liggen de belangrijkste factoren en aannames die het product kunnen maken of breken. Ken je deze aannames niet? Bijvoorbeeld omdat we de klant of gebruiker eigenlijk nog niet zo goed kennen, dan is het misschien handig om eerst UX research uit te voeren.

Hoe gaat een design sprint?

De Design sprint is een vijfdaagse design (en onderzoeks-)methodiek – ontwikkeld door Google Ventures – en zorgt ervoor dat we snel antwoord geven op kritieke vraagstukken.

Dag 1 gaat om het definiëren van het probleem of het doel.In deze eerste stap wordt de focus en het eindresultaat voor de sprint bepaald.
Dag 2 is het tijd om te beginnen met denken in oplossingen. Welke oplossingen kunnen wij bedenken bij dit vraagstuk? Dit gebeurt in de vorm van brainstormsessies en het maken van schetsen.
Dag 3 draait geheel om het maken van keuzes. De meest waardevolle oplossingen worden omgezet in testbare hypotheses. Het concept wordt vervolgens gevisualiseerd in een storyboard.
Dag 4 is prototyping dag, het concept wordt weer in stukjes gehakt en verdeeld onder het team om uit te werken. Aan het einde van de dag brengen we dit bij elkaar voor een trial run.
Dag 5 testen wij de oplossingen bij de doelgroep. Hiermee wordt direct duidelijk op het prototype een waardevolle oplossing is en waar de verbeteringen zitten. Hierna weten we direct of de oplossing werkt en kunnen onze developers al aan de slag met het bouwen van de oplossing.

Een Dio sprint-team bestaat uit een facilitator, creative director, user experience- en visual designer. Maar wij kunnen dit niet alleen, de rol van de klant is cruciaal. Dit kan bijvoorbeeld de business-, marketing-, en/of customer-expert zijn. Ook zal iemand de rol van de product-owner aannemen, deze persoon zal de knopen doorhakken als het gaat om het maken van belangrijke beslissingen. Maar natuurlijk ook de eindgebruiker. Zo hebben we alle expertises bij elkaar.

Resultaat

Of je nu een app maakt, met sensoren wil werken of een nieuwe merkstrategie wilt neerzetten. Met een design sprint kunnen wij tot een concreet gevalideerd concept komen. Door de belangrijkste aannames uit te werken in een concept en te valideren bij de doelgroep leer je hun behoeftes beter kennen en weet je zo sneller of het de moeite waard is om de duik te nemen. En door het intensief samenwerken en co-creëren, houden wij de energie vast en ontstaat er bij alle deelnemers eigenaarschap voor het uiteindelijke product.

Diensten.

Ook een sprintje trekken?

Schiet er bij direct een interessant vraagstuk te binnen waar je graag op korte termijn een passende oplossing voor wilt hebben? Of heb je een idee voor een digitaal product en wil je snel testen of het aanslaat bij je doelgroep? Wij trekken graag samen met jou een sprintje.

Bekijk onze andere services.

Design Research.

UX UI Design.

Branding & communicatie.